70 procent ondernemers kampt met personeelstekort

Het tekort aan geschikt personeel leidt ertoe dat ondernemers verschillende maatregelen nemen. De meest genoemde oplossingen zijn daarbij verbeterde arbeidsvoorwaarden (34 procent) en meer automatisering (25 procent). Voor het verhogen van de productiviteit kiezen ondernemers voornamelijk voor investeringen in nieuwe technologie (36 procent), meer efficiënte werkprocessen (35 procent) en optimalisatie van faciliteiten (24 procent). Een klein deel van de bedrijven overweegt vanwege arbeidsmarktkrapte een deel van de activiteiten te verplaatsen naar het buitenland – voornamelijk in de ICT-sector (10 procent) en de industrie (5 procent).
Het ondernemersvertrouwen is opnieuw iets minder negatief en komt aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 uit op -6. Vooral in de autohandel en -reparatie en in het vervoer en opslag verbeterde het sentiment. Wel betekent deze meest recente vertrouwenspeiling dat het sentiment onder ondernemers sinds januari 2022 onverminderd negatief is.