Lang niet iedere woningbezitter verzekert zich

De woningbezitters die dat wel doen, maken zich het vaakst zorgen over schade aan de woning door weersomstandigheden of een brand. Ook inbraak en het mogelijk overlijden van een partner staan hoog op de lijst. Om zich tegen woonrisico’s te wapenen, pleegt men regelmatig onderhoud aan het huis (55 procent). Ook is de helft (52 procent) van de ondervraagden bezig met brandpreventie. 
De vraag of men kiest voor verzekeren of liever risico nemen, verdeelt de ondervraagden. Exact de helft verzekert zich tegen risico; de andere helft is bereid risico te nemen. De inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering zijn de meest afgesloten verzekeringen. Starters hebben relatief weinig verzekeringen afgesloten, terwijl koopwoningbezitters zonder verhuisintentie het meeste aantal verzekeringen hebben afgesloten.