Overlijdensrisicoverzekering afbeelding

Overlijdensrisicoverzekering

Als u onverhoopt komt te overlijden, raakt uw gezin een groot deel van het inkomen kwijt. Zelfs als u een partner heeft die zelf goed verdient, zijn de financiële gevolgen groot. Met een overlijdensrisicoverzekering vangt u de inkomensachteruitgang op.

Overlijden compagnon

Heeft u een vof of een maatschap samen met een compagnon? Sluit dan een overnamebeding af die de ene compagnon het recht geeft om het aandeel van de andere compagnon over te nemen als die overlijdt. Maar let op! U moet de nabestaanden van de overledene wel de waarde van dat aandeel kunnen uitbetalen. Met een compagnonverzekering zorgt u ervoor dat dat geld beschikbaar is. Vraag ons om advies.

Gerelateerde pagina’s